Mechanische horloges bevatten uurwerken waarbij er geen enkel elektrisch onderdeel aan te pas komt. De uurwerken bestaan gemiddeld uit 30 tot 60 verschillende onderdelen, deze onderdelen zijn met de hoogste precisie geproduceerd en vanwege het formaat ook fragiel.


Om het uurwerk goed functionerend te houden dient het voorzien te worden van diverse smeermiddelen. Deze smeermiddelen zorgen ervoor dat de weerstand zo laag mogelijk is en uiteindelijk dat het uurwerk zo accuraat mogelijk loopt. De smeermiddelen hebben een bepaalde levensduur, echter kan deze levensduur (aanzienlijk) verkort worden door invloeden van buitenaf. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan: het horloge blootstellen aan grote temperatuurverschillen, extreme kou of extreme warmte. 


Van oudsher zijn mechanische horloges gevoelig voor (grote) schokken en magnetisme, echter zijn er de aflopen 100 jaar steeds nieuwe en betere technieken en materialen ontwikkeld om het uurwerk schokbestendiger en minder gevoelig voor magnetisme te maken. Hierdoor is het hedendaagse mechanische horloge zeer bruikbaar op dagelijkse basis. U dient er wel rekening mee te houden dat, ondanks alle technische innovaties, er nog zeker beperkingen gelden voor het dragen van een dusdanig horloge. Sterker nog, het is ten zeerste aan te raden om sommige activiteiten te mijden wanneer u het horloge draagt. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan het beoefenen van sommige sporten zoals: tennis, golf, etc. Daarbij is het aan te raden om het horloge niet bloot te stellen aan producten die een grote magnetische straling uitzenden, hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan: een inductiekookplaat, föhn, etc. 


Onderhoud mechanisch horloge

Zoals hierboven genoemd hebben de smeermiddelen binnen in het uurwerk een bepaalde levensduur. Dit betekent dat wanneer de termijn verstreken is, de smeermiddelen vervangen dienen te worden om het goed functioneren van het horloge te kunnen blijven garanderen. Het vervangen van de smeermiddelen dient gedaan te worden door een gediplomeerde uurwerkmaker. Hierbij zal het uurwerk volledig gereinigd worden, en waar nodig voorzien van de juiste smeermiddelen. Dit onderhoudsinterval hebben wij vastgesteld op 4 tot 5 jaar. Na deze termijn zal de smeercapaciteit van de smeermiddelen afnemen en uiteindelijk resulteren in extra slijtage. Deze slijtage zal het op tijd lopen van het uurwerk onherroepelijk negatief beïnvloeden. 


Automatische uurwerken met de hand opwinden

Mechanische horloges kunnen worden onderverdeeld in 2 hoofdcategorieën: het automatisch opgewonden uurwerk en het handopgewonden uurwerk. De benaming spreek voor zich. De handopgewonden uurwerken dienen met de hand te worden opgewonden om het uurwerk van gangreserve te voorzien (dit doet u door de kroon in de rustpositie richting de 12 te draaien). Automatisch opgewonden uurwerken worden door middel van een decentraal geplaatst gewicht (de rotor), dat in beweging wordt gebracht door beweging, opgewonden. Deze rotor draait rond in de kast en zodoende wordt via een radartrein het horloge voorzien van gangreserve.


Het misverstand dat bij een hoop consumenten ontstaat is dat een automatisch uurwerk dus niet met de hand meer opgewonden hoeft te worden. Dit is alleen het geval wanneer de drager van een dusdanig uurwerk ook voldoende beweging maakt om het horloge op te winden. Veelal is dit niet het geval. Om deze reden verzoeken wij u om het horloge dagelijks met de hand bij te winden (dit doet u door de kroon in de rust positie richting de 12 te draaien).