Helaas zijn er concurrenten van Watch2Day die het soms nodig vinden om ons bedrijf te betichten van de verkoop van namaak. Er is echter nog nooit een concurrent geweest van Watch2Day die de beschuldiging van verkoop van namaak schriftelijk heeft durven of willen herhalen, ondanks het verzoek hiertoe van Watch2Day. Het is dan ook onrechtmatig om een concurrent zonder bewijs over te leggen, te beschuldigen van verkoop van namaak (laster / smaad).


Watch2Day is altijd in staat om aan te tonen dat de verkochte horloges originele producten zijn (bestemd voor verkoop binnen de vrije Europese markt). Leveranciers van Watch2Day werken actief mee om de consument te overtuigen van de betrouwbaarheid van Watch2Day. Twijfelt u over de echtheid van uw bij Watch2Day gekochte horloge? Informeert u dan bij onze klantenservice naar de mogelijkheden om uw horloge te laten controleren op echtheid. Wij helpen u graag verder. 


Watch2Day betreurt het dat sommige concurrenten, hetzij uit onwetendheid, hetzij uit frustratie, over gaan tot het doen van lasterlijke uitspraken over Watch2Day (veelal verkoopt de concurrent het horloge dat Watch2Day met hoge korting aanbiedt, voor een prijs die minimaal tweemaal zo hoog is).