De niet-goed-geld-terug-garantie van Watch2Day garandeert u dat geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de specificaties die in het aanbod zijn vermeld. Bent u desondanks van mening dat dit niet het geval is, dan betaalt Watch2Day - indien is voldaan aan de voorwaarden uit de Algemene Voorwaarden en de Retour Policy - na retourontvangst van het product het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen aan u terug als blijkt dat de producten anders zijn dan de bestelde producten, of Watch2Day draagt zorg voor een herstelzending. In geval van een defect, incompleet of beschadigd product, dient u altijd eerst per e-mail of via de klantenservice contactpagina contact op te nemen met de klantenservice en de nadere instructies op te volgen.

Watch2Day garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmee in voor de garantie van het geleverde product. De garantietermijn op het uurwerk bedraagt (tenzij expliciet anders vermeld) twee jaar.

Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan:

a) onoplettendheid;

b) opzettelijke beschadiging; of

c) nagelaten verzorging.

De aanspraak op garantie vervalt eveneens, indien anderen dan Watch2Day, zonder toestemming van Watch2Day, herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.